“Latviešu sapnis” ir mākslinieces 1999. gadā aizsāktais mākslas un sociālais projekts. Tas ir mākslinieces domu un mākslas iespēju klejojums latviešu mītu, vēstures, poētikas, kā arī identitātes pasaulē. Latviešu sapnis ar labsirdīga humora izjūtu aplūko latviešu tautas izcelšanās, attīstības, esamības un ikdienas eksistences tēmas. Latviešu pasaules robežas ir radoši paplašinātas. To nodrošina sapnis, kura formā un ietvarā latviskā pasaule, kā arī latvieša tēls atrod savu jauno veidolu. Ar sapņa brīvības palīdzību māksliniece vienlaikus skatās pagātnē, tagadnē un nākotnē.